Katedraalikoulu


Suomen vanhin


Komea on osoite! Ehkä Turun arvokkain. Vanha Suurtori 1. Mutta onpa ruotsinkielisellä Katedraalikoululla pitkät perinteetkin, pidemmät kuin yhdelläkään toisella suomalaisella koululla. Opinahjon juuret ulottuvat kauas Turun historiaan, lähes sen perustamisvuosiin saakka 1200-luvulle.

koulu1

Katolisten munkkien perustama Turun katedraalikoulu eli Tuomiokirkkokoulu aloitti toimintansa keskiajalla vuonna 1276 Suomen ensimmäisenä kouluna. Se sijaitsi Tuomiokirkon yhteydessä sitä ympäröivässä muurissa. Sen tehtävänä oli kouluttaa poikia kirkon palvelukseen. Eräs koulun tunnetuimpia opettajia oli Mikael Agricola.

1600-luvulla Katedraalikoulusta kehittyi Turun Akatemia, Suomen ensimmäinen yliopisto. Katedraalikoulu jatkoi toimintaansa. Siitä alettiin vähitellen käyttää nimeä triviaalikoulu.

Turun palon jälkeen vuonna 1830 koulu jaettiin ylempään alkeisoppilaitokseen ja lukioon. Jälkimmäisestä tuli Turun Kymnaasi, myöhemmin Classicum. Se sai uudet tilat Vanhalta Suurtorilta. Turussa toimi aikoinaan useita ruotsinkielisiä lukioita. Vähitellen oppilaista alkoi olla pulaa. Seurauksena oli lukioiden lakkauttamisia ja yhdistymisiä. Osa niistä sulautettiin Classicumiin.

Vuonna 1971 Svenska klassiska lyceum i Åbo (Turun ruotsalainen klassillinen lyseo) ja Åbo svenska flicklyceum (Turun ruotsalainen tyttölyseo) yhdistettiin. Samalla palautettiin vanhan nimi, Katedralskolan i Åbo. Uudet peruskorjatut tilat löytyivät nykyosoitteesta Vanha Suurtori 1.

Sotavuosina koulunkäynti oli ajoittain keskeytettynä. Koulurakennus oli puolustusvoimien käytössä. Tiloja käytettiin silloin majoitukseen.